Stina Hjelm kommer till år 6 på fredag!

Post date: Mar 26, 2015 8:19:32 AM

Stina Hjelm som är serietecknare och illustratör kommer på besök på fredag och talar med eleverna om hur det är att vara serietecknare och hur man arbetar som en sådan.

Eleverna kommer dessutom att få skapa sina egna serier med hjälp av Stina. Serierna som eleverna skapar vid detta tillfälle kommer att visas upp för övriga elever på skolan.

Syftet med författarbesöket är att eleverna ska få läsa litteratur i serieform och även att skapa läslust.

De ska få insikt i hur man arbetar som författare. Genom att eleverna själva får skapa en serie lär de sig att bättre kunna uttrycka sig i både bild och skrift.

Projektet med Stina Hjelm är ämnesövergripande och omfattar svenska, bild, so och eventuellt engelska.