Ipads

Post date: Sep 2, 2015 4:25:00 PM

Alla elever på 7-9 har nu fått en Ipad som ska användas i undervisningen och som ett verktyg för inlärning. Både personal och elever ser fram emot att utnyttja alla möjligheter som vi nu får! Efter jullovet får eleverna på 4-6 också en egen Ipad och vi ska även utöka antalet Ipads hos de yngsta barnen.