Klasserna

På Möllevångsskolan har klasser i alla årskurser, från Förskoleklass till årskurs 9.


Förskoleklass

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Årskurs 5

Årskurs 6

Årskurs 7

Årskurs 8

Årskurs 9