Vintergatan

Välkommen till Vintergatans fritidshem!

På Vintergatan går barn från årskurs 3.

Här jobbar Julia, Magnus och Mia.

Vårt telefonnummer är: 0708-24 53 12