Satelliten

Välkommen till Satellitens fritidshem!

På Stjärnorna går barn från årskurs 4-6.

Här jobbar Stefan, Amna, Adriana G och John och Camila.

Vårt telefonnummer är: 0721-82 42 87