Fritids

Välkommen till Möllevångsskolans fritidshem!

Öppettider

Vi öppnar kl. 06.15 på fritidshemmet Stjärnorna, ingång F. Vi stänger kl. 17:30 på två avdelningar, F-2 på Stjärnorna (ingång F) och 3-6 på Satelliten (ingång B).

Fritidsverksamheten är uppdelad i fem spår:

Stjärnorna (Förskoleklass) 0708-49 03 41 På Stjärnorna jobbar Dennis, DJ och Adriana C

Vintergatan (årskurs 1 och 2C) 0708-24 53 12 På Vintergatan jobbar Wissam, Magnus, Mia och Lotta

Solen (årskurs 2) 0721-82 42 65 På Solen jobbar Mira, Vanessa och Erik

Månen (årskurs 3) 0708-52 87 40 På Månen jobbar Jessika, Madicken och Linn

Satelliten (årskurs 4-6) 0721-82 42 87 På Satelliten jobbar Stefan, Camila, Amna, John och Adriana G.

Om Möllevångsskolans fritidshem

Vi öppnar kl. 06.15 på fritidshemmet Stjärnorna, ingång F och barnen lämnas här fram till 7:45.

Frukost serveras i matsalen

kl. 07.15 – 7.45.

Rast på skolgården kl. 7.45 - 08.15.

Mellanmål äter vi i matsalen,

Stjärnorna och Vintergatan kl. 13.30

Solen kl. 13.45

Månen kl. 14.00

Satelliten kl. 14.30

Solen och Vintergatan stänger 16:30 och går till Stjärnorna. Månen stänger 16:30 och går till Satelliten.

Fritidshemmet stänger kl. 17.30 på Stjärnorna och Satelliten. Då är det Stjärnornas och Satellitens telefoner som är kontaktbara.

Två dagar per termin har fritidshemmet stängt för utbildning och gemensam planeringstid för personal. VT 18 är det stängt den 24/5 och 18/6.

Personalen på fritids använder mobiltelefoner för:

  • Närvaro på intranätet
  • Dokumentation
  • Ringa föräldrar och personal, för att ni ska kunna nå oss.

Mobiltelefonen är ett pedagogiskt redskap som underlättar vårt arbete.

Vi önskar att ni...

 • Skickar med barnen extra kläder, regnkläder och gummistövlar.
 • Skriver namn i barnens kläder.
 • Tänker på att vi är ute i alla väder!

Lov

Det är ytterst viktigt att vi får reda på omsorgsbehovet under lov i mycket god tid. När ni är ledig så ska ert barn inte vara på fritids. Respektera sista inlämningsdag!

Vi vill att barnen kommer senast kl. 9.00 på lovdagar.

Schema

Personaltätheten under dagen är anpassad efter omsorgsbehovet som grundar sig på föräldrarnas arbetstider. Därför ska ni kontinuerligt lämna aktuella schema/besked om vilka tider ditt barn ska vara hos oss. Observera att barnen enbart har rätt att vara på fritidshemmet när föräldrarna arbetar eller studerar.

Glöm inte informera oss om ni byter telefonnummer.

Syftet med fritidshemmet aktiviteter enligt Lgr 11 kapitel 4

Utedag

Kunskapsområdet Natur och samhälle ska i undervisningen ge eleverna möjlighet att:

  • utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.
  • orientera sig i sin närmiljö och känna till årstidsväxlingar.
  • möjlighet att leka och röra sig, få motorikträning i naturlig miljö under alla årstider.
  • orientera sig i sin närmiljö och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Eleverna ska känna till att de har både rättigheter och skyldigheter i naturen enligt Allemansrätten.

Skapande och estetiska uttrycksformer

Skapande och estetiska uttrycksformer ger eleverna möjlighet att utveckla sin:

  • kreativitet och intresse för att skapa och använda sig av olika material, redskap och tekniker för att uttrycka sig.
  • förmåga att skapa genom olika estetiska uttrycksformer i leken, bild, musik, dans och drama.
  • förmåga att tolka och samtala om olika estetiska uttryck och använda digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Idrott och lek

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse, ska ge eleverna möjlighet att:

  • prova på grovmotorikens grundformer till exempel springa, hoppa och klättra, lekar, samt dans och rörelse till musik.
  • delta i idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och väder.
  • initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  • förstå livsstilens betydelse för hälsan om kosten, sömn och hur balans mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

Språk och kommunikation

Kunskapsområdet ska utveckla elevernas förmåga att:

  • samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som etiska frågor och vardagliga händelser.
  • använda ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter.
  • hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Fri lek

I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera.

Våra övergripande mål på fritidshemmet

  • Stimulera och utveckla lärande
  • Meningsfull fritid
  • Komplettera skolan
  • Pröva sin identitet och uppfattning
  • Relationer och sociala förmågor
  • Utmana, inspirera till nytänkande
  • Motverka kränkningar